10:35 | 15/09/2015

Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh mời thầu

Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh mời thầu
 

Bên mời thầu

Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

Tên gói thầu

Mua phân bón đợt 2 năm 2015

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ

Từ 09 giờ 00 ngày 11/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 24/09/2015

Thời điểm đóng thầu

14 giờ 00 ngày 24/09/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, KP Ninh thuận, TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: (0651) 3568916; Fax: (0651) 3568939

Giá bán

500.000 đồng

Nguồn vốn

Vốn công ty

Loại thầu

Hàng hóa

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: