15:37 | 04/08/2015

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông báo mời chào hàng cạnh tranh
  

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH PHƯỚC tổ chức chào hàng: “Mua đường, sữa”, theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước xin mời các nhà thầu có đủ điều kiện, kinh nghiệm và năng lực tham gia đến nhận hồ sơ tham gia đấu thầu tại:

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0651.3888963; Fax: 0651.3888960.

* Thời gian phát hồ sơ (trong giờ hành chính): Từ 7 giờ 30 phút ngày 4/8/2015 đến 8 giờ ngày 11/8/2015.

* Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 11/8/2015.   

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: