09:25 | 22/03/2016

Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu xin thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu xin thông báo bán đấu giá tài sản
 

Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu xin thông báo bán đấu giá tài sản: quyền sử dụng đất có tổng diện tích 9.172m2, ở ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Giá khởi điểm: 317.610.720 đồng (Ba trăm mười bảy triệu sáu trăm mười ngàn bảy trăm hai mươi đồng).

Nguồn gốc tài sản: tài sản kê biên để thi hành án của bà Cao Thị Thía và ông Trần Văn Dũng.

Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 15/3/2016 đến 16 giờ ngày 14/4/2016 tại Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu.

Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản (dự kiến): 8 giờ 30 phút ngày 18/4/2016 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu. Địa chỉ: số 15 Huỳnh Văn Nghệ, khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 06513.666.668 - 0918.159.491

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: