15:46 | 22/09/2015

Công ty TNHH Bạch Đằng mời thầu

Công ty TNHH Bạch Đằng mời thầu
 

Bên mời thầu

Công ty TNHH Bạch Đằng

Tên gói thầu

Xây lắp - Trụ sở Đội kiểm soát Hải quan tỉnh Bình Phước

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ

Từ 08 giờ 00 ngày 18/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 08/10/2015

Thời điểm đóng thầu

09 giờ 00 ngày 08/10/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Công ty TNHH Bạch Đằng, 7/393, ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại/Fax: (0651) 6547789

Giá bán

2.000.000 đồng

Nguồn vốn

NSNN

Loại thầu

Xây lắp

 

Bên mời thầu

Công ty TNHH Bạch Đằng

Tên gói thầu

Xây lắp và lán trại (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ

Từ 09 giờ 00 ngày 25/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 05/10/2015

Thời điểm đóng thầu

09 giờ 00 ngày 05/10/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Công ty TNHH Bạch Đằng, 7/393, ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại/Fax: (0651) 6547789

Giá bán

1.000.000 đồng

Nguồn vốn

NSNN

Loại thầu

Xây lắp

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: