10:39 | 29/09/2015

Công ty Điện lực Bình Phước mời thầu

Công ty Điện lực Bình Phước mời thầu
  

Bên mời thầu

Công ty Điện lực Bình Phước

Tên gói thầu

Xây dựng hàng rào (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ

Từ 07 giờ 00 ngày 28/09/2015 đến 13 giờ 30 ngày 08/10/2015

Thời điểm đóng thầu

13 giờ 30 ngày 08/10/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Điện lực Bình Phước, 905 QL14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Giá bán

500.000 đồng

Nguồn vốn

Vốn ĐTXD của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

Loại thầu

Xây lắp

 

Bên mời thầu

Công ty Điện lực Bình Phước

Tên gói thầu

Xây dựng nhà làm việc Điện lực Đồng Xoài - giai đoạn 2

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ

Từ 07 giờ 30 ngày 01/10/2015 đến 15 giờ 00 ngày 15/10/2015

Thời điểm đóng thầu

15 giờ 00 ngày 15/10/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Điện lực Bình Phước, 905 QL14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Giá bán

1.000.000 đồng

Nguồn vốn

Vốn ĐTXD của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

Loại thầu

Xây lắp

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: