10:43 | 29/09/2015

Công ty Cổ phần Xây dựng Eden mời thầu

Công ty Cổ phần Xây dựng Eden mời thầu
 

Bên mời thầu

Công ty Cổ phần Xây dựng Eden

Tên gói thầu

Xây dựng đường từ Trung tâm xã đến Cụm 2 Nông trường Cao su Tân Lợi, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ

Từ 14 giờ 00 ngày 30/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 16/10/2015

Thời điểm đóng thầu

14 giờ 00 ngày 16/10/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Công ty Cổ phần Xây dựng Eden, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: (0651) 6559599

Giá bán

2.000.000 đồng

Nguồn vốn

Vốn vay kiên cố hóa kênh mương

Loại thầu

Xây lắp

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: