10:38 | 29/09/2015

Công ty Cổ phần Tư vấn Tổng hợp số 1 mời thầu

Công ty Cổ phần Tư vấn Tổng hợp số 1 mời thầu
  

Bên mời thầu

Công ty Cổ phần Tư vấn Tổng hợp số 1

Tên gói thầu

Xây dựng Đường GTNT ấp 4, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ

Từ 07 giờ 30 ngày 01/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 09/10/2015

Thời điểm đóng thầu

09 giờ 00 ngày 09/10/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Công ty Cổ phần Tư vấn Tổng hợp số 1, tổ 3, KP Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại/Fax: (0651) 3865479

Giá bán

1.000.000 đồng

Nguồn vốn

Vốn Chương trình 160

Loại thầu

Xây lắp

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: