14:39 | 27/07/2015

Công an tỉnh Bình Phước thông báo mời thầu

Công an tỉnh Bình Phước thông báo mời thầu
  

     Tên cơ quan mời thầu: CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC.

     Tên gói thầu số 01 và số 02: Xây lắp các hạng mục thuộc cơ sở làm việc công an các phường Phú Đức, Phú Thịnh, An Lộc, Hưng Chiến.

     Thuộc dự án: Cơ sở làm việc công an các phường thuộc Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

     Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

     Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ 30 phút ngày 27-7-2015 đến thời điểm đóng thầu.

     Địa điểm bán hồ sơ mời thầu tại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an tỉnh Bình Phước.

     Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ.

     Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 6-8-2015.

     Địa điểm nhận HSDT: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh Bình Phước.

     HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 6-8-2015 tại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an tỉnh Bình Phước.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: