Xin chờ trong giây lát...

Chuyện xây dựng Đảng ở một huyện biên giới

16:59 | 13/11/2017

Ngọc Vũ - Diệc Quyền - Thanh Khoa