Khoahocthoidai.vn

(KHTĐ) - Sáng ngày 16/11, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Bình Phước, đồng chí Đỗ Đại Phong - Phó Bí thư Đảng bộ Khối ...

Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã xác định việc thí ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong tình hình hiện nay. Với vai trò là công cụ tư tưởng, văn hóa của Đảng, ...

Đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp (Bình Phước) phát động phong trào “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó”. Trên tinh thần đó, mỗi đảng viên đóng góp một ngàn đồng/ngày để gây quỹ giúp đảng viên có hoàn cảnh ...

Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã xác định việc thí ...

(KHTĐ) - Ngày 18/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tuyến ở 63 điểm cầu trong cả nước sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ ...

Chuyên mục Xây dựng Đảng

LTS: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã xác định việc ...

LTS: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã xác định việc ...

Chuyên mục Xây dựng Đảng

LTS: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã xác định việc ...

Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống:

Để góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, một trong những điểm mới được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu ra là: “Quy định rõ hơn Đảng phục ...

Chống bệnh thành tích và tư duy nhiệm kỳ trong phát triển kinh tế

Quá trình đổi mới và triển vọng giảm thiểu các biểu hiện, hệ lụy của “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”, bệnh thành tích và lãng phí nhằm phát triển kinh tế bền vững ở nước ta đã, đang và sẽ còn tùy thuộc ...

Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống:

Bệnh thành tích là tình trạng làm việc và báo cáo chạy theo khoe kết quả tốt hơn sự thực hoặc khả năng và trách nhiệm, công lao của mình, đơn vị mình, nhằm kỳ vọng hưởng lợi từ việc đánh giá tốt từ cấp ...

Chuyên mục Xây dựng Đảng

LTS: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã xác định việc ...

Chuyên mục Xây dựng Đảng

LTS: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã xác định việc ...

Chuyên mục Xây dựng Đảng

LTS: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã xác định việc ...