Khoahocthoidai.vn

Sáng 6/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức Trung ...

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo của QH, HĐND các cấp trong thời gian qua để tiến tới mô hình cơ quan dân cử chuyên nghiệp, chuyển từ tham luận sang thảo luận, tranh luận, công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ ...

Chiều 2/4, Bộ Công an cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý thông qua Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và ban ...

Đó là khẳng định của ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ, tại buổi họp báo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng – Giải Búa liềm vàng lần III năm 2018 ...

"Sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" là một trong những giải ...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng ta về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, toát ...

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đây là nội ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, ...

(KHTĐ) - 76 năm tuổi đời, gần 50 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Thanh Việt vẫn tận tâm, nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận ấp 4, ...

Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ta xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật những hạn chế, bất cập trong tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ...

Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là công việc hệ trọng và khó khăn vì nó liên quan đến lợi ích của nhiều chủ thể, là công việc khó như “tự lấy đá ghè chân mình”. Tuy nhiên, đây là đòi hỏi bức ...

(KHTĐ) - Đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp (Bình Phước) phát động phong trào “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó”. Trên tinh thần đó, mỗi đảng viên đóng góp một ngàn đồng/ngày để gây quỹ giúp đảng viên có hoàn ...

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là vấn đề mang tính quy luật trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; một trong những ...

Trong thế giới ngày nay, quyền con người được xem là giá trị chung của nhân loại; một quy định pháp luật cơ bản của các nhà nước pháp quyền, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển. Tuy nhiên, trong tính ...

(KHTĐ) - Sáng ngày 16/11, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Bình Phước, đồng chí Đỗ Đại Phong - Phó Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi đảng đợt 07/11/2017 cho đảng viên Nguyễn ...