Khoahocthoidai.vn

Tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng lần III-2018

Lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cán bộ, đảng viên gương mẫu ...

KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930 – 14/10/2018)

Trong từng giai đoạn cách mạng, người cán bộ luôn có một vị trí hết sức quan trọng. Có được những người cán bộ tốt, cán bộ giỏi đó là các phúc của Đảng, của dân tộc; nó làm cho các chủ trương, quyết sách ...

Tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng lần III-2018

Đến khu phố Đông Phất, thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước), chúng tôi được giới thiệu về anh Điểu Sơn (SN 1979), một đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số gương mẫu, nhiệt tình và tâm huyết trong công việc. Nhiều năm ...

Nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Đặc ...

Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy, hiện nay có một số bạn đọc chưa hiểu rõ về lực lượng sẽ tham gia vào việc phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" nói chung; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nói riêng. ...

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra yêu cầu phải “cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, “tinh giản biên chế gắn ...

(KHTĐ) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong tình hình hiện nay. Với vai trò là công cụ tư tưởng, văn hóa ...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị hiện nay là yêu cầu cấp bách đã được Đảng ta khẳng định trong Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư. Để thực ...

(KHTĐ) - Thuật ngữ “ê kíp“  được sử dụng khá phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay. Đối với khoa học lãnh đạo, ê kíp lãnh đạo là những người trực tiếp tham gia vào hoạt động lãnh đạo, điều hành hệ thống, ...

Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), Đảng đã có chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo việc đổi mới hoạt động ...

1. Thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện được Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; cùng ...

Trong những ngày này, cả nước đang tưng bừng hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9 cùng các ngày lễ lớn của dân tộc. 73 năm qua, Ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, phục ...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và mang lại hiệu quả ...

Với nhiều điểm mới so với 2 mùa giải trước, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018 được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần cổ vũ báo chí tích cực tuyên truyền về ...

Trong thời gian gần đây, nhất là từ một số vụ biểu tình gây rối xảy ra ở một số nơi với cớ phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là ...

Tại Đại hội XII, nội dung xây dựng Đảng được hình dung một cách toàn diện, không chỉ là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn đặc biệt nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức, nói rộng hơn là ...