Khoahocthoidai.vn

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021

16:12 | 05/05/2016

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021
 

Chương trình hành động của ưcv Trần Ngọc Trai

 

Chương trình hành động của Nguyễn Thị Hồng Trang

 

Chương trình hành động của Đào Thị Triển

 

Chương trình hành động của Phạm Thị Hồng Vân

 

Chương trình hành động của Dương Thị Thanh Vị

 

Chương trình hành động của Diệp Trường Vũ

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Văn Thành

 

Chương trình hành động của Võ Quang Thuận

 

Chương trình hành động của Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Chương trình hành động của Hồ Thị Thu Thủy

 

Chương trình hành động của Bùi Thị Minh Thúy

 

Chương trình hành động của Nguyễn Thanh Thuyên

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Hồng Trà

 

Chương trình hành động của Nguyễn Văn Sơn

 

Chương trình hành động của Dương Văn Tải

 

Chương trình hành động của Trần Mỹ Tâm

 

Chương trình hành động của Nguyễn Tiến Tân

 

Chương trình hành động của Nguyễn Dương Tín

 

Chương trình hành động của Lê Anh Tuấn

 

Chương trình hành động của Đặng Kim Tuyến

 

Chương trình hành động của Lê Thị Ánh Tuyết

 

Chương trình hành động của Vũ Thị Tuyết

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Võ Thị Ngọc Xuyến

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Đỗ Thị Bích Hạnh

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Võ Thị Hồng Phượng

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Quốc Cường

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Vũ Thanh Ngữ

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Vương Thị Tâm Lành

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Vũ Minh Hằng

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Lan Hương

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Dương Văn Tải

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Tiến Dũng

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Hồ Thị Phương Dung

 

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Huỳnh Thành Chung

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Đào Thị Lanh

 

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Phạm Thị Ngọc Phú

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Xuân Hòa

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thanh Bình

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Trần Văn Lân

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Trần Văn Chung

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Phạm Văn Thuấn

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Phạm Phước Hải

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Đặng Thị Kim Tuyến

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Nhật Lệ

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Lê Thị Thanh Loan

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Lê Thị Ánh Tuyết

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Hồng Trà

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Trang

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Diệp Trường Vũ

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Trần Thị Hồng

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Lê Anh Tuấn

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Dương Thị Thanh Vị

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Trần Thắng Phúc

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: