Khoahocthoidai.vn

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA XIV

14:47 | 16/05/2016

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA XIV
 
Stt Họ và tên Hình Lý lịch trích ngang Chương trình hoạt động
1 Nguyễn Văn Lợi Xem tại đây Xem tại đây
2 Huỳnh Thành Chung Xem tại đây Xem tại đây
3 Phạm Thị Ngọc Phú Xem tại đây Xem tại đây
4 Điểu Huỳnh Sang Xem tại đây Xem tại đây
5 Tôn Ngọc Hạnh Xem tại đây Xem tại đây
6 Phan Viết Lượng   Xem tại đây Xem tại đây

 

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: