Khoahocthoidai.vn

Chưa thông qua đề tài phát triển khoa học và công nghệ tỉnh 2016-2020

15:18 | 11/04/2019

Chưa thông qua đề tài phát triển khoa học và công nghệ tỉnh 2016-2020
(KHTĐ) - Ngày 11/4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước tổ chức cuộc họp tư vấn, đánh giá đề tài “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước 2016-2020”. Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Đề tài được thực hiện từ tháng 12/2017 đến 12/2018, do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội chủ trì, gồm 3 chương: tiềm lực phát triển ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh; thực trạng phát triển ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2016; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Đề tài được xây dựng nhằm đánh giá thực trạng hoạt động khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời đề ra mục tiêu, yêu cầu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có chất lượng, có cơ cấu trình độ, chuyên môn hợp lý. Hình thành đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ trình độ cao.

Tại cuộc họp các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho đề tài như: số liệu tài nguyên khoáng sản của tỉnh chưa chính xác, Ban chủ nhiệm chưa đưa ra được những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, nhiều tiêu đề và nội dung không khớp với nhau, tên của đề tài chưa thống nhất do đó cần điều chỉnh lại cho phù hợp.

Kết luận cuộc họp, bà Huỳnh Thị Hằng yêu cầu, Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng, cũng như sắp xếp lại một số nội dung cần thiết để tạo ra các giải pháp đột phá mang tính khả thi cao.

Bà Hằng đề nghị, Ban chủ nhiệm đề tài hoàn thành đến đầu tháng 6/2019 để trình Hội đồng xem xét nghiệm thu.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: