Khoahocthoidai.vn

Chưa thông qua đề tài nghiên cứu xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Phước

21:05 | 11/10/2016

Chưa thông qua đề tài nghiên cứu xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Phước
(KHTĐ) - Ngày 11/10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bình Phước đã họp xét chọn đề tài: “Nghiên cứu kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015 và bài học kinh nghiệm, giải pháp thúc đẩy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cho giai đoạn 2016 - 2020 tại tỉnh Bình Phước”.
Quang cảnh buổi làm việc

Đề tài do Tiến sĩ Lê Đình Hải - Trường đại học Lâm nghiệp - cơ sở 2 chủ trì thực hiện. Ông Trần Văn Vân - Giám đốc Sở Khoa học công nghệ - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh Bình Phước chủ trì buổi xét chọn.

Ban chủ nhiệm đề tài cho biết, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng NTM; phân tích và đánh giá thực trạng về xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, tại tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó xác định các nhân tố ảnh hưởng chính đến các kết quả xây dựng NTM cho giai đoạn 2011-2015; xây dựng mô hình dự báo về kết quả xây dựng NTM cho tỉnh Bình Phước. Đồng thời đề xuất các bài học kinh nghiệm và các giải pháp thúc đẩy quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020.

Đề tài gồm 5 nội dung cơ bản: Hệ thống hóa cơ sở lý luận xây dựng NTM; hệ thống hóa các văn bản liên quan đến vấn đề xây dựng NTM; bài học kinh nghiệm về xây dựng NTM trên thế giới và Việt Nam; các nhân tố tiềm năng ảnh hưởng đến kết quả xây dựng NTM và nội dung tổng quan về các nghiên cứu có liên quan, xây dựng khung phân tích của đề tài nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp việc nhận diện các vấn đề trong xây dựng NTM, từ đó đề ra các chủ trương, chính sách cho việc xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh là tác động đầu tiên của đề tài. Đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước có được các thông tin, các nhận định khoa học, các đề xuất chính sách sát với thực tiễn cuộc sống. Đề tài góp phần đưa ra những bài học kinh nghiệm cho tỉnh Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung.

Ngoài ra, đề tài cũng đề ra được những giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Các công trình xuất bản của đề tài sẽ là một đóng góp vào việc hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng NTM của cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, giới thiệu các thành tựu về quá trình xây dựng NTM.

Theo các chuyên gia phản biện, phần trình bày thuyết trình của chủ nhiệm đề tài chưa tập trung vào những nội dung chính mà nhu cầu cũng như thực tiễn đang cần. Nhiều vấn đề liên quan như: dự báo, một số mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, độ tin cậy dự báo mô hình, xem xét các mối quan hệ tương quan, mỗi địa phương đều có sự khác biệt nhau... cần được làm rõ thêm và bổ sung thêm cho phù hợp với thực tiễn của địa phương Bình Phước.

Hầu hết, các thành viên trong hội đồng khoa học cho rằng, những nội dung nhóm chủ nhiệm đề tài đưa ra chưa đạt theo yêu cầu của các thành viên hội đồng.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của phản biện của các nhà khoa học và các thành viên trong Hội đồng KH&CN, ông Trần Văn Vân - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh cho rằng, đây là đề tài rất cấp thiết để phục vụ cho quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh và mong muốn đề tài được triển khai. Tuy nhiên, bản tuyết trình đề tài tại buổi làm việc của nhóm nhiên cứu chưa phù hợp với thực tiễn của địa phương, chưa đi vào trọng tâm những vấn đề mà Bình Phước đang cần. Do đó, ông Vân đề nghị nhóm nghiên cứu cần phải điều chỉnh theo những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học và các thành viên trong Hội đồng KH&CN. Trong thời gian 1 tháng, Hội đồng KH&CN tiếp tục họp đánh giá, xem xét.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: