Khoahocthoidai.vn

Chơn Thành: Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp huyện năm 2018 -2019

15:55 | 03/01/2018

Chơn Thành: Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp huyện năm 2018 -2019
(KHTĐ) - Ngày 3/1, UBND huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2018 - 2019. Tham dự có lãnh đạo UBND huyện Chơn Thành, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trong huyện.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2018 - 2019 được tổ chức nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo khoa học, đời sống trong mọi tầng lớp nhân dân trong huyện. Bên cạnh hội thi cũng thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2018 - 2019 triển khai các kế hoạch tổ chức
Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2018 - 2019 triển khai các kế hoạch tổ chức

Tại cuộc họp Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện đã phổ biến một số quy định của hội thi như: mục đích, đối tượng, lĩnh vực dự thi; cách thức dự thi và cơ cấu giải thưởng… Theo đó, đối tượng dự thi là các tổ chức, cán bộ công chức, viên, học sinh và nhân dân trong toàn huyện. Hội thi tập trung vào sáng tạo các mô hình, sản phẩm thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu hóa chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp; tài nguyên - môi trường; y dược; giáo dục - đào tạo và cải cách hành chính…

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng đã đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền trên mọi phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của hội thi. Xây dựng giải pháp, nội dung thực hiện và dự toán hỗ trợ cho ý tưởng, sản phẩm sáng tạo có khả thi. Phát hiện những nhân tố, người dân có ý tưởng, sáng kiến ở khu dân cư để khuyến khích, động viên tham gia hội thi. 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: