Khoahocthoidai.vn

Chơn Thành: Thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

23:07 | 05/12/2018

Chơn Thành:  Thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
(KHTĐ) - Ngày 5/12/2018 UBND huyện Chơn Thành đã thông qua Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo HĐND-UBND, các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn trong toàn huyện.
Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ địa chính, Trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Huyện Chơn Thành có tổng diện tích tự nhiên 38.959 ha, theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2019: đất nông nghiệp là 27.617 ha, đất phi nông nghiệp là 11.341 ha, đất phát triển hạ tầng là 2.930 ha và các loại đất khác. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020: đất nông nghiệp là 30.793 ha; đất phi nông nghiệp là 8.166 ha, bao gồm có 348 công trình, dự án. Trên cơ sở đó, huyện thực hiện nghiêm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được tỉnh phê duyệt. Đồng thời xác định ranh giới, đầu tư đồng bộ, hài hòa giữa kết cấu hạ tầng với phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.Tại cuộc họp các đồng chí lãnh đạo huyện đã đóng góp với  Đơn vị tư vấn về một số vấn đề cần chỉnh sửa để hoàn thiện Bản đồ qui hoạch chi tiết sao cho phù hợp thực tế, là cơ sở để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Thông qua điều chỉnh qui hoạch chi tiết, nhằm thúc đẩy huyện Chơn Thành phát triển vượt bậc, xứng tầm, đáp ứng các tiêu chí để huyện Chơn Thành phấn đấu lên thị xã vào năm 2020, chậm nhất là năm 2021. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý về quản lý sử dụng đất, xây dựng và đầu tư xây dựng công trình. Từng bước xây dựng bộ mặt kiến trúc cảnh quan, phát triển dân cư, đô thị và tạo tiền đề đưa huyện Chơn Thành ngày càng phát triển.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: