Xin chờ trong giây lát...

Các kháng thể nhỏ được phát hiện trong cá mập và lạc đà có thể giúp các nhà khoa học hướng đến các loại thuốc chữa bệnh ung thư và các bệnh khác

06:21 | 08/07/2018

Ung thư là tên chung dùng để gọi một nhóm bệnh trên 200 loại khác nhau về nguồn gốc của tế bào, căn nguyên, tiên lượng và cách thức điều trị nhưng có những đặc điểm chung, đó là sự phân chia không kiểm soát được của tế bào, khả năng tồn tại và phát triển ở các cơ quan và tổ chức lạ. Ung thư luôn là vấn đề được quan tâm về cách chữa trị cũng như các kháng thể chống lại nó. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện các kháng thể trong cá mập và lạc đà có thể giúp các nhà khoa học hướng đến các loại thuốc chữa bệnh ung thư và các bệnh khác.

Diệc Quyền - Thanh Khoa - Nguyễn Bốn