Khoahocthoidai.vn

Các hội thành viên, thành viên liên kết mạnh thì Liên hiệp hội mới mạnh

21:18 | 05/07/2018

Các hội thành viên, thành viên liên kết mạnh thì Liên hiệp hội mới mạnh
(KHTĐ) - Đó là ý kiến nhấn mạnh của ông Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh Bình Phước, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học thời đại tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng của Liên hiệp hội diễn ra vào ngày 5/7. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo các Hội thành viên, thành viên liên kết; và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp hội.

Theo báo cáo tại hội nghị, hoạt động của Liên hiệp hội Bình Phước trong 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực kể cả trong công tác củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Các tổ chức hội thành viên, thành viên liên kết ngày càng gắn kết với Liên hiệp hội trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác phối hợp giữa Liên hiệp hội với các sở, ngành trong tỉnh để tập hợp, đoàn kết trí thức; thực hiện công tác tham mưu; tư vấn phản biện; phổ biến kiến thức đạt hiệu quả cao…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các hội thành viên và thành viên liên kết của Liên hiệp hội tiếp tục phát huy thế mạnh của từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, cơ quan, đơn vị. Các Hội đã tập hợp hội viên hoạt động theo nghề nghiệp; quan tâm bảo vệ lợi ích hội viên, thành viên; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp của hội viên...

Liên hiệp hội Bình Phước cũng đã trình bày dự thảo Đề án triển khai thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Mục tiêu của đề án này nhằm sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường khả năng tự chủ để đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp hội. Đảm bảo nguyên tắc 4 giảm, 4 tăng và nguyên tắc sắp xếp theo Đề án của Tỉnh ủy.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi, ghi nhận, đánh giá cao tính năng động, chủ động sáng tạo và tính hiệu quả trong hoạt động của Liên hiệp hội Bình Phước, nhất là trong công tác tham mưu chính sách; việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng; thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức; công tác nghiên cứu khoa học. Nhưng đồng thời các đại biểu cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; phương thức tập hợp, đoàn kết trí thức; phương thức điều hòa, phối hợp hoạt động với các hội thành viên; phương thức hoạt động của CLB Trí thức…

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Liên hiệp hội Bình Phước sẽ tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy theo đề án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin phổ biến kiến thức; hoạt động của Câu lạc bộ Trí thức, Tạp chí Khoa học thời đại. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các hội thành viên, thành viên liên kết nhằm đảm bảo tính hiệu quả cao trong hoạt động chuyên môn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Vũ cho rằng, các ý kiến đóng góp của đại biểu đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm và gợi mở nhiều phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để Liên hiệp hội Bình Phước tiếp tục đổi mới, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mình.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, mối quan hệ giữa Liên hiệp hội và các hội thành viên, thành viên liên kết là mối quan hệ hữu cơ, cộng sinh với nhau. Sự lớn mạnh của các hội thành viên, thành viên liên kết cũng sẽ giúp cho Liên hiệp hội lớn mạnh. Chính vì thế, trong thời gian tới, Liên hiệp hội sẽ tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các hội thành viên, thành viên liên kết.  

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: