Khoahocthoidai.vn

Bố trí ngân sách làm nhà cho đồng bào thiểu số nghèo

15:34 | 07/03/2016

Bố trí ngân sách làm nhà cho đồng bào thiểu số nghèo
Ngày 7/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết, thông báo kết luận tại Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định (số 05/2011/NĐ-CP ngày 4/1/2011) của Chính phủ về công tác dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã phải tích cực tham mưu để ổn định từ vi mô đến vĩ mô (từ địa phương đến Trung ương), đồng thời cần thể hiện rõ trách nhiệm của cán bộ đối với người dân, nhất là lúc người dân gặp hoạn nạn, thiên tai dịch họa, trường hợp bất khả kháng.
Hoạt động văn hóa múa cồng chiêng bên đống lửa của người đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng bản địa Sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân tộc và UBND các huyện, thị xã sắp xếp cho ông đi thăm (mỗi tháng đi 2 lần) các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị đi học tập kinh nghiệm các tỉnh, thành bạn với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, tiết kiệm. Riêng trong năm 2016 tổ chức 1 đoàn đi học tập tại 2 tỉnh có điều kiện giống Bình Phước.

Bên cạnh đó, yêu cầu Ban Dân tộc tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách hoặc xã hội hóa để làm nhà cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo và không có nhà ở hoặc nhà tranh tre, nứa lá xuống cấp. Mặt khác, chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số để giảm bớt và tiến tới chấm dứt tình trạng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời nghiên cứu cách làm giàu của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trên cơ sở đó tổ chức hội thảo, nhân rộng mô hình.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan tham mưu UBND tỉnh cấp đất, tổ chức đào tạo nghề cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo, không có đất sản xuất để họ có điều kiện lao động, sinh sống, đồng thời bố trí vốn cho Ban Dân tộc triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Bình Phước hiện có 41 dân tộc anh em cùng sinh sống đan xen, đoàn kết, với khoảng 185.000 người, chiếm 1/5 dân số của tỉnh. Số lượng dân tộc đông, dân tộc bản địa là S’tiêng và một bộ phận dân tộc Khmer. Đặc điểm, phong tục, tập quán của các dân tộc khác nhau, có sự chênh lệch. Một số đồng bào các dân tộc biết cách làm ăn phát triển kinh tế mạnh, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Thực hiện chủ trương, chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước, hằng năm tỉnh Bình Phước đã ưu tiên một phần nguồn vốn ngân sách địa phương kết hợp lồng ghép với các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các chương trình, chính sách, dự án như: 135, 33, 1592, 755, 102, 54… đã tác động tích cực làm cho diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: