Khoahocthoidai.vn

Bộ mặt nông nghiệp - nông dân - nông thôn có nhiều thay đổi sau 10 năm phát triển

16:53 | 27/11/2018

Bộ mặt nông nghiệp - nông dân - nông thôn có nhiều thay đổi sau 10 năm phát triển
(KHTĐ) - Ngày 27/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiêp - nông dân - nông thôn.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bình Phước
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 63 tỉnh thành trong cả nước. Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, có Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Bí thư, chủ tịch UBND một số tỉnh thành… Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đại biểu là Đại sứ quan các nước: Hàn Quốc, Hà Lan, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Israel. Tại điểm cầu Bình Phước có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm qua thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp - nông dân - nông thôn trên cả nước đạt được nhiều hiệu quả đáng khích lệ. Nền nông nghiệp có nhiều tiến bộ cả về quy mô và trình độ sản xuất; tái cơ cấu ngành đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu ngày càng tăng. Nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa cạnh tranh quốc tế. Cơ cấu sản xuất từng ngành được điều chỉnh, chuyển đổi theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương và cả nước gắn với nhu cầu thị trường. Trình độ canh tác và năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản được nâng cao. Một số nông sản đã khẳng định được vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Xuất khẩu nông - lâm - thủy sản năm 2017 đạt 36,5 tỷ USD, tăng 2,2 lần so với năm 2008. Giai đoạn 2008 - 2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của toàn ngành nông lâm thủy sản đạt 2,66%/năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm. Năng suất lao động trong nông nghiệp tăng nhanh hơn, năm 2017 đạt 6,48%/năm. Thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp trong cơ cấu thu nhập bình quân đầu người/tháng khu vực nông thôn tăng từ 60,5% lên 73%.

Xây dựng nông thôn đổi mới trở thành phong trào sâu rộng; kết cấu hạ tầng được nâng cấp; điều kiện sinh sống ở nông thôn được cải thiện. Sau 7 năm thực hiện, tính đến 30/6/2018 cả nước có 3.069 xã (34,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã; có 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2017 có 99,4% xã trên cả nước có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% số xã, 97,8% số thôn, 99,2% hộ nông thôn có điện; 99,7% số xã đã có trường tiểu học và trường mẫu giáo; 99,5% số xã có trạm y tế xã; 60,8% số xã có chợ; 58,6% số xã có nhà văn hoá. Hệ thống thuỷ lợi phát triển, tăng thêm năng lực tưới 240 nghìn ha, năng lực tiêu nước 207 nghìn ha. Có 88,5% dân số nông thôn bảo đảm được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao, số hộ nghèo giảm nhanh. Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn đã tăng 3,49 lần, từ 9,15 triệu đồng năm 2008 lên 32 triệu đồng năm 2017. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn thu hẹp từ 2,1 lần năm 2008 còn 1,8 lần năm 2017. Tỷ 1ệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,5%/năm, riêng ở các huyện nghèo giảm tới 4%/năm. Chăm sóc y tế ở các vùng nông thôn được cải thiện; hệ thống giáo dục ở nông thôn tiếp tục phát triển. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, bản sắc văn hóa được bảo tồn, phát huy. Ổn định và trật tự xã hội ở nông thôn được giữ vững. Vai trò chủ thể của nông dân được phát huy, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Đối với tỉnh Bình Phước, trong 10 năm qua công tác thực hiện theo Nghị quyết cũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Kinh tế nông nghiệp chuyển dịch rõ rệt, nâng cao về sản lượng và chất lượng sản phẩm. Sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế và đóng góp lớn cho thu nhập toàn tỉnh. Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp giai đoạn 2008 - 2017 tăng bình quân 5,95%/năm. Hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản được tỉnh chú trọng thực hiện, ngành thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

Về công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn có bước phát triển khá trong sự phát triển chung của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt 32.829,5 tỷ đồng, tăng 700% so với năm 2008. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2017 đạt 37.785 tỷ đồng, tăng 330% so với năm 2008.

Đến cuối năm 2017 toàn tỉnh có 27/92 xã đạt 19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới; 7/92 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 46/92 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 12/92 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân tiêu chí toàn tỉnh là 13,28 tiêu chi/xã và không còn xã nào dưới 5 tiêu chỉ. Hạ tầng nông thôn vừa được đầu tư đại trà (cơ chế đặc thù) vừa có trọng tâm… (tập trung đầu tư đạt chuẩn cho xã về đích). Về xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa xã hội nâng cao, đời sống vật chất lẫn tinh thần của dân cư nông thôn không ngừng cải thiện.

Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, từ 6,78% năm 2008 (theo chuẩn cũ) đến cuối năm 2017 giảm còn 4,5% (theo chuẩn mới, tiếp cận đa chiều). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14,58 hiệu đồng năm 2008 lên 44,7 triệu đồng năm 2017 (tăng gấp 3,1 lần). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48% (tăng 23,3% so với năm 2008). Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 128 cơ sở khám chữa bệnh với 2.635 giường bệnh (số giường bệnh/vạn dân là 27,5 giường; tỷ lệ bác sỹ/vạn dân 5,7). Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ đạt 90%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 79,99%; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi…

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn đòi hỏi phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đổi mới để có những giải pháp đột phá, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Trong đó, coi trọng sản xuất nông nghiệp sạch; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã; ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiệu quả…

Thủ tướng đề nghị, các ban, bộ ngành Trung ương đến các địa phương cần phải tận dụng tốt các thế mạnh khác nhau để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn phù hợp với từng khu vực.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: