Khoahocthoidai.vn

Bình Phước xem xét việc tạm dừng phân lô, tách thửa

10:24 | 12/06/2018

Bình Phước xem xét việc tạm dừng phân lô, tách thửa
(KHTĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa có văn bản gửi các Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, UBND các huyện, thị xã về việc tham mưu UBND tỉnh tạm dừng việc phân lô, tách thửa đối với các khu vực đã có quy hoạch hoặc đã có chủ trương thực hiện các dự án công trình.
Tình trang mua, bán đất phân lô diễn ra rất nhộn nhịp tại thị xã Đồng Xoài
Tình trạng mua, bán đất phân lô diễn ra rất nhộn nhịp tại thị xã Đồng Xoài

Theo đó, nhằm hạn chế việc phân lô, tách thửa phá vỡ quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp với Sở xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, UBND các huyện, thị xã nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương tạm dừng việc phân lô, tách thửa đất thuộc ranh giới các khu quy hoạch chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc các dự án công trình đã có chủ trương thực hiện của UBND tỉnh.

Trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành văn bản về chủ trương nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài có biện pháp quản lý, không thực hiện việc phân lô, tách thửa đất thuộc khu vực thực hiện các dự án: khu du lịch Hồ Suối Cam, khu Tây bắc Hồ Suối Cam, khu Công viên trung tâm và Đô thị mới Đồng Xoài.

Để quy hoạch đô thị Đồng Xoài một cách đồng bộ, đảm bảo kết nối vùng và các huyện xung quanh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Đồng Xoài.

Riêng đối với UBND thị xã Đồng Xoài, cần lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện lập các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực thuộc địa bàn thị xã. Tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện lân cận trước khi phê duyệt. Đồng thời lập kế hoạch thực hiện việc chỉnh trang đô thị nhằm xây dựng đô thị Đồng Xoài thành thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp. 

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: