Khoahocthoidai.vn

Bình Phước: Xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

21:23 | 06/12/2017

Bình Phước: Xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh
(KHTĐ) - Trong phiên làm việc Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, chiều ngày 6/12, HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Theo đó, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh báo cáo về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018, tỉnh Bình Phước; thông qua điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh; quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn Bình Phước; mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.

Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh; thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh; thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; quy định phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn Bình Phước; bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh quy định về phí trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp
Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Tiếp đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo dự thảo Nghị quyết về bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh; quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Bình Phước.

Cũng tại Kỳ họp, Ban pháp chế HĐND tỉnh báo cáo các dự thảo Nghị quyết, đề án về quy định về mức chi, chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; thông qua Đề án thành lập phường Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài; thông qua thành lập thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Ngày mai (7/12), HĐND tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành phiên chất vấn đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: