Khoahocthoidai.vn

Bình Phước: Tinh giản 51 biên chế

20:57 | 11/01/2018

Bình Phước: Tinh giản 51 biên chế
(KHTĐ) – Ngày 11/1, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm vừa ký quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 1/2018. 

Theo đó, trong danh sách tinh giản biên chế đợt này, Bình Phước có 51 cán bộ công chức, viên chức các cấp từ tỉnh đến cơ sở sẽ được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng các chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong số 51 người có 9 người là cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, thị xã, xã phường; 42 người còn lại là viên chức sự nghiệp cấp huyện, thị xã, sự nghiệp khác.

Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ thẩm quyền được phân cấp, ban hành quyết định về hưu trước tuổi và thôi việc ngay đối với cán bộ, công chức, viên chức nói trên.

Quyết định cũng đề cập có 7 cán bộ, công chức, viên chức không đủ điều kiện tinh giản biên chế trong đợt này. Đây là những cán bộ, công chức, viên chức do các cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã lập danh sách trình Sở Nội vụ và UBND tỉnh, tuy nhiên qua đối chiếu các quy định của Nghị định 108 thì các đối tượng này không đủ điều kiện. 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: