Khoahocthoidai.vn

Bình Phước: thông qua hai sáng kiến trong giáo dục

19:15 | 02/06/2015

Bình Phước: thông qua hai sáng kiến trong giáo dục
Chiều ngày 2/6, Hội đồng Khoa học tỉnh Bình Phước tổ chức cuộc họp xét chọn hai sáng kiến cấp tỉnh.

 

Thứ nhất “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc ngành GD&ĐT thị xã Đồng Xoài”, do ông Vũ Văn Mười - Phó Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Đồng Xoài làm chủ sáng kiến.

Thứ hai “Hướng dẫn học sinh thực hành bài nhân giống vô tính”, do bà Nguyễn Hà Phong - giáo viên trường THPT chuyên Quang Trung làm chủ sáng kiến.

Đối với sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc ngành GD&ĐT thị xã Đồng Xoài”, tác giả đã sử dụng phương pháp điều tra xã hội bằng cách lấy ý kiến đánh giá của 2 loại khách thể (cán bộ lãnh đạo, quản lý và giáo viên thị xã Đồng Xoài) qua phiếu điều tra do tác giả tự thiết kế và tham khảo của cán bộ phụ trách để đánh giá chính xác và khách quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên thị xã Đồng Xoài. Hiệu quả đã nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành. Sáng kiến này, có thể áp dụng cho những huyện, thị khác trong tỉnh Bình Phước.  

Về sáng kiến “Hướng dẫn học sinh thực hành bài nhân giống vô tính”, tác giả đã hướng dẫn học sinh làm thành công kỹ thuật chiết cành cổ thụ ở cây mai, bằng cách sử dụng giải pháp ghép tạo rễ cho cành mai. Sử dụng phương pháp này giúp cho các nhà vườn, nghệ nhân, người chơi hoa mai có thể giữ lại những đoạn thân cây đẹp, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng Khoa học tỉnh thống nhất thông qua hai sáng kiến trên.

Riêng với sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc ngành GD&ĐT thị xã Đồng Xoài”, các thành viên trong Hội đồng đề nghị tác giả cần chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung để hoàn thiện sáng kiến.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: