Khoahocthoidai.vn

Bình Phước: Thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

09:15 | 22/02/2018

Bình Phước: Thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
(KHTĐ) - Ngày 22/2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho hay, ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Theo Quyết định, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm có Giám đốc, 1 Phó Giám đốc, trợ giúp viên pháp lý và bộ phận giúp việc.

Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp, số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Tư pháp được UBND tỉnh giao. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của trung tâm theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: