Khoahocthoidai.vn

Bình Phước: Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử

15:31 | 04/12/2018

Bình Phước: Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử
(KHTĐ) - UBND tỉnh Bình Phước vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh nhằm hướng tới “Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số”.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo được thực hiện trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020  và Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước.

Ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh được giao đảm nhiệm trọng trách Trưởng Ban.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; Ủy viên Thường trực kiêm Thư ký Ban chỉ đạo là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Các Ủy viên Ban chỉ đạo gồm: Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài, Giám đốc Viettel Bình Phước, Giám đốc Viễn thông Bình Phước, Giám đốc Bưu điện tỉnh và Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thúc đẩy xây dựng, phát triển “Chính quyền điện tử” hướng tới “Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số”; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển “Chính quyền điện tử”. Cho ý kiến về các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển “Chính quyền điện tử” thuộc thẩm quyền quyết định Chủ tịch UBND tỉnh.

Hàng năm, thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển “Chính quyền điện tử”; định kỳ báo cáo Ủy ban Quốc gia về “Chính phủ điện tử” và UBND tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: