Khoahocthoidai.vn

Bình Phước: Tập trung chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

09:48 | 14/11/2017

Bình Phước: Tập trung chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số
Là tỉnh miền núi, có đông đồng bào các dân tộc anh em cùng sinh sống, 41 dân tộc, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Phước đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Nói về những thành tựu đáng tự hào, ông Ma Ly Phước - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: 
1-	Ông Ma Ly Phước - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
Ông Ma Ly Phước - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước

Ngay từ ngày đầu mới tái lập tỉnh (năm 1997), Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác xóa đói, giảm nghèo, ưu tiên tập trung các nguồn lực của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng và trách nhiệm của người dân; kết hợp nguồn lực của Nhà nước với huy động nguồn lực trong dân, phát huy dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào hầu hết quá trình thực hiện các chính sách.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2011-2016, Bình Phước huy động nguồn lực thực hiện chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với kinh phí trên 1.680 tỷ đồng, trong đó hơn 640 tỷ đồng đầy tư trực tiếp cho giảm nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn. Cụ thể, xây dựng 255 công trình kết cấu hạ tầng; thực hiện 8 dự án định canh, định cư, cấp đất sản xuất, nhà ở, ổn định đời sống cho 681 hộ nghèo đặc biệt khó khăn còn du canh, du cư; hỗ trợ đất sản xuất cho 410 hộ, mua sắm nông cụ, dụng cụ sản xuất cho 1.211 hộ, chuyển đổi ngành nghề cho 308 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 3.600 hộ, xây dựng và duy tu bảo dưỡng 40 công trình giếng nước tập trung.

2-	Thời gian qua, chính sách về y tế đối với vùng đồng bào DTTS được tỉnh Bình Phước thực hiện tốt. Trong ảnh: Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào DTTS xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập
Thời gian qua, chính sách về y tế đối với vùng đồng bào DTTS được tỉnh Bình Phước thực hiện tốt. Trong ảnh: Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào DTTS xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát triển sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để xóa đói, giảm nghèo; phổ biến, hướng dẫn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, định hướng sản xuất, thông tin về thị trường, về khả năng tiêu thụ sản phẩm,… được thường xuyên thực hiện.

Giai đoạn 2011-2016, có gần 11 nghìn lượt người được đào tạo nghề, hơn 41 nghìn lượt người có việc làm; hơn 10 nghìn lượt người được hướng dẫn khoa học - kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, vật tư nông nghiệp; 2.563 hộ được vay vốn phát triển sản xuất và tham gia các mô hình trình diễn ở địa phương; cấp 292 con trâu giống và 1.300 con bò cho hơn 1.450 hộ... Từ việc được hỗ trợ trên, xuất hiện nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi trong vùng DTTS; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa.

Tỉnh chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí vùng đồng bào DTTS. Hệ thống các trường dân tộc nội trú xây dựng ngày càng hoàn thiện. Công tác cử tuyển học sinh DTTS vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp được quan tâm. Hiện nay, có 389 sinh viên đang theo học đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân; 220 em đã tốt nghiệp, trong đó có 184 em có việc làm. Chính sách hỗ trợ học sinh DTTS là con hộ nghèo, học bán trú, sinh sống ở khu vực đặc biệt khó khăn bảo đảm, hằng năm tạo điều kiện cho hơn 10.000 học sinh là con hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường; hỗ trợ 3 tỷ đồng kinh phí học tập cho 1.910 sinh viên DTTS học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ở các cơ sở giáo dục quốc dân bằng chính sách riêng của tỉnh. Bên cạnh đó, mỗi năm, cán bộ và cộng đồng ở các xã 135, già làng, người có uy tín đều được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức dân tộc, việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc, tham gia xây dựng, thực hiện giám sát các chương trình, dự án.

3-	Phòng Dân tộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cấp máy móc, nông cụ phục vụ sản xuất cho các hộ đồng bào DTTS nghèo xã Đắk Ơ
Phòng Dân tộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cấp máy móc, nông cụ phục vụ sản xuất cho các hộ đồng bào DTTS nghèo xã Đắk Ơ

Song song đó, Bình Phước quan tâm thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS, bằng nhiều đề tài, dự án nghiên cứu, phục dựng lễ hội cổ truyền dân tộc, trang phục, ẩm thực, âm nhạc, chữ viết của đồng bào DTTS tại chỗ, xây dựng Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng ở huyện Bù Đăng… Hằng năm, cấp hơn 100 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào nghèo, sinh sống ở địa bàn đặc biệt khó khăn, gắn với việc phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh, giữ gìn sức khỏe.

Đối với công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS, Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người DTTS, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, sử dụng, đãi ngộ cán bộ DTTS. Đến nay, có 2.168 đảng viên, 1.925 cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh là người DTTS. Đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn được củng cố và phát huy vai trò, với 351 người có uy tín, 140 già làng tiêu biểu, xuất sắc. Tỉnh thực hiện đầy đủ chính sách cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức, động viên tinh thần, vật chất đối với già làng, người có uy tín theo quy định. Ngoài ra, Bình Phước còn có cơ chế riêng hỗ trợ, tạo điều kiện cho già làng, người có uy tín yên tâm hoạt động, cống hiến, như hỗ trợ xăng xe đi lại, mua thẻ bảo hiểm y tế…

Có thể nói công tác dân tộc được thực hiện tốt góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Bình Phước, nhất là trong việc nâng cao đời sống của nhân dân, trong đó có đồng bào DTTS. Thu nhập bình quân đầu người mỗi năm đều tăng. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh năm 2011 đạt 27,28 triệu đồng, đến năm 2016 đạt 41,2 triệu đồng.

* Xin ông cho biết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh?

Từ quá trình thực hiện chính sách dân tộc trong 20 năm qua, nhất là giai đoạn gần đây, tỉnh Bình Phước rút ra một số bài học kinh nghiệm, làm tiền đề cho việc thực hiện chính sách dân tộc hiệu quả hơn ở các giai đoạn tiếp theo.

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân tộc. Trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc cần thường xuyên quán triệt trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên, vận động đồng bào các dân tộc, thực hiện đúng nguyên tắc: “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển”.

Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, hướng mạnh về cơ sở. Đội ngũ cán bộ phải gần dân, có trách nhiệm với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nắm chắc diễn biến tâm tư, tình cảm, giải quyết thỏa đáng, kịp thời những nguyện vọng chính đáng của đồng bào.

Ba là, làm công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp dân cư, thực hiện phát triển sản xuất bền vững; lồng ghép các nguồn vốn để tập trung đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải; xây dựng các mô hình điểm về phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường vùng đồng bào dân tộc có chất lượng để làm cơ sở nhân rộng.

Bốn là, chăm lo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào DTTS. Thực hiện tốt việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề và trình độ, đặc biệt chú trọng đến chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, có chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với học sinh nghèo nhưng học giỏi, hiếu học người DTTS. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ là người DTTS. Coi trọng phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo,… làm cầu nối giữa chính quyền cơ sở với nhân dân, vận động đồng bào thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, chấp hành pháp luật.

4-	Bò giống hỗ trợ cho các hộ đồng bào DTTS nghèo xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Bò giống hỗ trợ cho các hộ đồng bào DTTS nghèo xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Năm là, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp trong xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện công tác dân tộc. Định kỳ tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cộng đồng dân tộc, cơ sở, địa phương và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách dân tộc cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước, kịp thời chấn chỉnh những yếu kém, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân tộc.

* Những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Mặc dù đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, song việc thực hiện công tác dân tộc tại Bình Phước vẫn tồn tại không ít khó khăn, bất cập, đặt ra nhiều vấn đề cần kịp giải quyết. Đó là, nhận thức của một bộ phận cán bộ về tầm quan trọng của công tác dân tộc còn hạn chế, chưa thấy rõ vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS vẫn dàn trải, chưa đồng bộ; nhiều chính sách chậm được ban hành, hướng dẫn; nguồn kinh phí đầu tư chưa phân bổ kịp thời, thiếu, nên tiến độ triển khai các chương trình, dự án còn chậm. Công tác phối kết hợp giữa các ngành, các cấp, địa phương có mặt còn chưa chặt chẽ, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở chưa phát huy hết vai trò của mình, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục và đồng hành cùng với đồng bào. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân tộc không ổn định, thường xuyên thay đổi; trình độ chuyên môn và năng lực còn hạn chế. Nhiều đồng bào DTTS chưa đủ khả năng tham gia việc giám sát tại cơ sở đối với việc thực hiện các chương trình, dự án; một bộ phận còn tư tưởng tự ti, trông chờ vào chính sách của Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số còn cao; công tác giảm nghèo chưa bền vững.

Để thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, ngoài việc giải quyết kịp thời những vấn đề đang đặt ra như trên, cần có sự vào cuộc chủ động bằng nhiệt tâm và trách nhiệm hơn nữa của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh sớm tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay và kế hoạch triển khai của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả khi nghị quyết ra đời. Phát huy hơn nữa vai trò của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng để nhanh chóng hiện thực hóa các chính sách dân tộc vào cuộc sống.

* Xin cảm ơn ông!

Đầu tư hơn 145 tỉ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi

UBND tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020. Nội dung các chính sách đặc thù gồm: hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán cho hộ DTTS nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, sóc (thôn) đặc biệt khó khăn; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án, hơn 145 tỉ đồng, trong đó, Trung ương hơn 23,5 tỉ đồng, tỉnh 1 tỉ đồng, vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hơn 121 tỉ đồng.

Cũng theo UBND tỉnh Bình Phước, hiện vẫn còn một bộ phận đồng bào DTTS chưa vượt qua chuẩn nghèo. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh còn 12.722 hộ nghèo, chiếm 5,37% trên tổng số hộ dân, trong đó hộ nghèo DTTS 6.237 hộ, chiếm 48,83% trong tổng số hộ nghèo; hộ cận nghèo toàn tỉnh có 7.042 hộ, chiếm tỷ lệ 2,96% trên tổng số hộ dân, trong đó có 3.097 hộ cận nghèo là đồng bào DTTS, chiếm 43,98% trên tổng số hộ cận nghèo. Bình Phước có 41 thành phần dân tộc sinh sống với tổng dân số 962.282 người, với 193.431 người/40 thành phần dân tộc thiểu số tương đương 20,1% tổng số dân toàn tỉnh.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: