Khoahocthoidai.vn

Bình Phước quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận

17:04 | 09/05/2018

Bình Phước quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận
(KHTĐ) - Ngày 9/5, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai
các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Phó Bí thư Tỉnh ủy
Lê Văn Châu chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu tiếp tục đã khẳng
định tầm quan trọng, tính cấp thiết, kịp thời của các Chỉ thị, các Quy định của Bộ
Chính trị, của Ban Bí thư về công tác dân vận.
Tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng đã tiếp tục
khẳng định việc đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác dân vận, tăng cường mật
thiết mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Qua đó, nhờ thực hiện tốt và hiệu quả
đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại
đoàn kết dân tộc. Tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân
tạo thành phong trào cách mạng sâu và rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chính tính chất quan trọng đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự
hội nghị nghiêm túc tập trung học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, văn bản tại hội nghị
với tinh thần trách nhiệm cao, tiếp thu đầy đủ các nội dung chính mà báo cáo viên
truyền đạt. Từ đó, tiếp tục triển khai, quán triệt các Chỉ thị, văn bản đến các cán bộ
công nhân viên chức tại cơ quan, đơn vị và sâu rộng trong nhân dân nắm bắt.
Các Chỉ thị, văn bản được triển khai tại hội nghị gồm: Chỉ thị số 18, ngày
10/1/2018, của Bộ Chính trị về Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp
hành trung ương khóa IX về công tác tôn giáo; Chỉ thị số 19 ngày 10/1/2018 của
Ban Bí thư về Tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình
hình mới; Quy định số 124 năm 2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng
viên; Quyết định số 99 của Ban Bí thư về “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ
chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu
tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ
thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: