Khoahocthoidai.vn

Bình Phước phấn đấu thu ngân sách đạt 9.000 tỷ đồng vào năm 2020

06:15 | 27/10/2018

Bình Phước phấn đấu thu ngân sách đạt 9.000 tỷ đồng vào năm 2020
(KHTĐ) - Bình Phước phấn đấu thu ngân sách đạt 9.000 tỷ đồng vào năm 2020
Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trong bài phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, diễn ra ngày 26/10.
: Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghi
Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghi

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. Các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất, phấn khởi, đánh giá cao kết quả Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung cả nước. Thu, chi ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phát triển hợp tác xã có sự bứt phá. Cải cách hành chính có nhiều nỗ lực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước tiến bộ, từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra như: kim ngạch xuất khẩu năm 2018 ước đạt 2 tỷ 240 triệu USD, vượt chỉ tiêu 240 triệu USD đề ra cho năm 2020; thu ngân sách năm 2018 ước đạt 7.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu hơn 2.000 tỷ đồng đề ra cho năm 2020; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,3%, vượt 2,3% chỉ tiêu; số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt 28,7%, vượt 3,7% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra… Quốc phòng an ninh được tăng cường; tuyến biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; Có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Hàng năm, có 97 % tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và trên 92% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đều vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (80%).

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ, dự báo kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục phục hồi nhưng chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc tham gia các Hiệp định thương mại quốc tế tuy mở ra nhiều cơ hội nhưng sẽ gặp nhiều thách thức. Trong khi tỉnh ta có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn hạn chế; quy mô, công nghệ sản xuất của ngành công nghiệp còn nhỏ lẻ, lạc hậu, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, giá cả các mặt hàng chủ lực của tỉnh sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và việc thực hiện mục tiêu tự cân đối được thu chi thường xuyên vào cuối năm 2020. Việc triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy có nhiều việc cần giải quyết về mặt tư tưởng, tổ chức, chính sách. An ninh, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ, dự báo tình hình khu vực, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức tác động tới sự phát triển của tỉnh; quá trình toàn cầu hóa, thông tin mạng,... đã và sẽ làm nảy sinh thêm nhiều vấn đề cần phải xem xét, giải quyết. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, giá cả các mặt hàng chủ lực của tỉnh sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngoài các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như dự thảo báo cáo trình hội nghị, phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị các cấp, các ngành, người đứng đầu và từng đồng chí Tỉnh ủy viên không được chủ quan về những kết quả đã đạt được. Cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, quyết liệt trong chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tiến hành rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết nhiệm kỳ và hàng năm của cấp mình, ngành mình; kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện cho bằng được các mục tiêu đã đề ra, nhất là những chỉ tiêu khó đạt. Trong đó, tập trung các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế; huy động vốn đầu tư toàn xã hội; thu, chi ngân sách; các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm... Tập trung rà soát, điều chỉnh cơ cấu nguồn thu ngân sách của tỉnh, của từng địa phương đảm bảo nguồn thu bền vững, phát triển các nguồn thu mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương về quản lý tài chính (tăng chi cho đầu tư phát triển, tiết kiệm chi thường xuyên); thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công; thực hiện đấu giá, đấu thầu qua mạng; phấn đấu đến năm 2020, thu ngân sách của tỉnh đạt 9.000 tỷ đồng để đảm bảo cân đối thu - chi thường xuyên.

Các đồng chí Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy và Trần Tuệ Hiện - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh trao hoa và Huân chương lao động cho đồng chí Nguyễn Việt Cường
Các đồng chí Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy và Trần Tuệ Hiện - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh trao hoa và Huân chương lao động cho đồng chí Nguyễn Việt Cường

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18,19 Trung ương 6 - Khóa XII; Đề án 999 của Tỉnh ủy một cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, với tinh thần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm; cơ bản đến tháng 6 năm 2019 hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và lộ trình tinh giảm biên chế theo quy định; đồng thời, gắn với rà soát điều chỉnh công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, luân chuyển, thi tuyển các chức danh lãnh đạo theo quy định để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy sẽ tiến hành sơ kết để rút kinh nghiệm thực hiện.

Hội nghị lần này cũng đã tiến hành giới thiệu và bầu bổ sung 5 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay cho các đồng chí đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Để tri ân và ghi nhận những công lao đóng góp vào sự phát triển của Bình Phước, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho đồng chí Nguyễn Việt Cường - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: