Khoahocthoidai.vn

Bình Phước phấn đấu 12 xã về đích nông thôn mới trong năm 2017

16:35 | 27/12/2016

Bình Phước phấn đấu 12 xã về đích nông thôn mới trong năm 2017
(KHTĐ) - Ngày 27/12, ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã chủ trì họp Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Ban Chỉ đạo).

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, năm 2016, đối với 92 xã xây dựng nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân 12,22 tiêu chí/xã, tăng 1,54 tiêu chí so với cuối năm 2015 và không còn xã nào dưới 5 tiêu chí. Đặc biệt, có 12 xã chỉ đạo điểm đã về đích trong năm 2016, nâng tổng số lên 15 xã về đích.

Tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội cho 92 xã hơn 909 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hơn 552 tỷ đồng, trong đó 12 xã về đích năm 2016 hơn 151 tỷ đồng, vốn huy động dân đóng góp hơn 88 tỷ đồng và vốn khác hơn 270 tỷ đồng.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2016, tỉnh đã bố trí nguồn lực vừa đại trà (bảo lãnh xi măng cho 92 xã với số tiền 68 tỷ đồng, phát triển sản xuất cho 52 xã với số tiền 8,8 tỷ đồng) vừa tập trung cho 12 xã phấn đấu về đích (bố trí cho 12 là 55,2/56,2 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản Trung ương giao). Các huyện, thị xã cũng thực hiện giải pháp tương tự khi bố trí 43/80 tỷ đồng vốn cấp huyện quản lý nguồn đấu giá đất cho 12 xã về đích. Các ngành, địa phương cũng ưu tiên nguồn vốn lồng ghép khi bố trí 34/234 tỷ đồng cho 12 xã. Bên cạnh đó, sự hưởng ứng của người dân rất mạnh mẽ thể hiện qua việc huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh đã huy động được 56 tỷ đồng (trong đó 12 xã là 21 tỷ đồng).

Theo Ban chỉ đạo, mục tiêu năm 2017, đối với 92 xã phấn đấu số tiêu chí đạt bình quân 13,2 tiêu chí/xã và phấn đấu 12 xã về đích trong năm (nâng tổng số lên 27 xã về đích). Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo, so với năm 2016 thì các xã dự kiến về đích năm 2017 có tiềm lực kém hơn, số tiêu chí đạt không cao trung bình 13,42 tiêu chí. Năm 2017 sẽ áp dụng bộ tiêu chí mới (bộ tiêu chí cũ gồm 19 tiêu chí với 39 chỉ tiêu thì bộ tiêu chí mới gồm 19 tiêu chí nhưng với 49 chỉ tiêu). Mặt khác, khối lượng công việc nhiều, khó, phức tạp và nhu cầu đầu tư rất nhiều vốn. Do đó, việc triển khai thực hiện chương trình tại các xã này sẽ gặp khó khăn nhiều hơn so với các xã năm 2016.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: