Khoahocthoidai.vn

Bình Phước: Phấn đấu 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

16:42 | 11/04/2016

Bình Phước: Phấn đấu 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
KHTĐ – Hôm nay (11/4), tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách 12 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn các huyện, thị xã.

Các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Các xã gồm: Tân Thành - thị xã Đồng Xoài; Thanh Lương và Thanh Phú - thị xã Bình Long; Long Giang - thị xã Phước Long; Thuận Phú và Tân Tiến - huyện Đồng Phú; Minh Hưng - huyện Chơn Thành; Thanh Bình - huyện Hớn Quản; Minh Hưng - huyện Bù Đăng; Lộc Hưng - huyện Lộc Ninh; Phú Nghĩa - huyện Bù Gia Mập và xã Bù Nho - huyện Phú Riềng.

UBND tỉnh giao lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phân công phụ trách 12 xã trên nghiên cứu giải pháp xây dựng kế hoạch hành động, bám sát cơ sở, đôn đốc các xã khẩn trương thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Giao Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, huyện, thị tham mưu rà soát cụ thể nhu cầu về nguồn vốn và cân đối vốn phân bổ cho các xã thực hiện. Ngoài ra, giao chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các xã, chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đang triển khai trên địa bàn 12 xã để đạt tiến độ, thời gian hoàn thành trước tháng 11/2016.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, năm 2015, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan. Tính đến nay, tỉnh Bình Phước đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Tân Lập, huyện Đồng Phú; Minh Hưng, huyện Chơn thành và xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của Trung ương và địa phương, nguồn vốn xã hội hóa cùng sự kết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình, dự án khác vào xây dựng nông thôn mới, nhiều công trình giao thông, thủy lợi đã và đang được hoàn thành, phục vụ thiết thực cho lợi ích của nhân dân. Chỉ tính riêng trong năm 2015, tỉnh Bình Phước đã huy động nguồn vốn trực tiếp để triển khai xây dựng nông thôn mới trên 117 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực cho 12 xã (nêu trên), trong đó, ưu tiên bố trí vốn ngân sách tỉnh, huyện cho các xã này để đảm bảo đến hết năm 2016 đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu ít nhất 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Ngoài ra, việc xây dựng nông thôn mới cũng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, đồng thời tạo bước chuyển biến về vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn và hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ người dân phát triển.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: