Khoahocthoidai.vn

Bình Phước lan tỏa phong trào “Gia đình học tập”

13:27 | 11/01/2019

Bình Phước lan tỏa phong trào “Gia đình học tập”
(KHTĐ) - Ngày 11/1, Hội Khuyến học tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Quang Toản - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cùng các ông, bà trong ban chấp hành hội.
Ông Nguyễn Tiến Dũng (thứ 6 từ phải sang) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và ông Nguyễn Quang Toản (thứ 8 từ phải sang) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các Dòng họ, cộng đồng, đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt mô hình học tập trong thời gian qua
Ông Nguyễn Tiến Dũng (thứ 6 từ phải sang) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và ông Nguyễn Quang Toản (thứ 8 từ phải sang) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các Dòng họ, cộng đồng, đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt mô hình học tập trong thời gian qua

Báo cáo tạo hội nghị cho biết, trong giai đoạn triển khai thực hiện thí điểm các mô hình học tập, hội khuyến học các cấp đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, liên kết, đồng thời được sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đã mang lại kết quả tốt ở một số địa phương.

Về xây dựng gia đình học tập, có 24 gia đình được chọn thí điểm đều đạt các tiêu chí đề ra, xếp loại tốt và được công nhận “Gia đình học tập”. Các huyện, thị, thành phố có 2.544 gia đình chọn điểm. Kết quả có 1.667 gia đình xếp loại tốt, đạt 65,5%; có 649 gia đình xếp loại khá, đạt 25,5% và 228 gia đình xếp loại trung bình, đạt 9 %.

Về xây dụng Dòng họ học tập, có 3 Dòng họ được chọn điểm đều đạt các tiêu chí đề ra, xếp loại tốt và được công nhận “Dòng họ học tập”.

Các huyện, thị, thành phố còn lại có 58 Dòng họ được chọn thí điểm. Kết quả có 40 Dòng họ xếp loại tốt, đạt 68%; 15 dòng họ xếp loại khá, đạt 25,8%; có 3 dòng họ xếp loại trung bình, đạt 5,3,%.

Sau 3 năm triển khai đại trà (giai đoạn 2016 – 2018), đến nay đã đạt được nhiều kết quả tốt: số gia đình được công nhận 118.640/169.102, đạt 69,23% so với tổng số gia đình tại địa phương; 130/156 Dòng họ được công nhận, đạt tỷ lệ 83,33%; số cộng đồng được công nhận 814/970, đạt 83,92%; 678/702 số đơn vị được công nhận mô hình học tập, đạt 96,58%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng đánh giá cao những nỗ lực đã đạt được trong công tác xây dựng mô hình học tập trong thời gian qua.

Để hoạt động xây dựng mô hình học tập trong thời tới tốt hơn, ông Dũng đề nghị các cơn quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu và nhận thức về ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập. Đặc biệt, cần đa dạng hóa các hoạt động, xây dựng các nguồn lực, các thiết chế địa phương để đẩy mạnh các mô hình học tập mang tính thiết thực.

Ông Dũng cũng giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh nắm bắt và thông tin, quán triệt nội dung của các chỉ thị liên quan về khuyến học đến các huyện, thị, thành phố; các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan đã ký kết quy chế phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh phải chủ động chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài tại đơn vị. Ngoài ra, giao Sở Tài chính phối hợp với Hội Khuyến học xây dựng quy chế tài chính để thực hiện tốt sự nghiệp xã hội học tập ngày một tốt hơn.

Dịp này UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 10 gia đình; 3 Dòng họ; 4 cộng đồng; 4 đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt mô hình học tập trong thời gian qua.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: