Khoahocthoidai.vn

Bình Phước: Hội nghị Triển khai các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6

16:42 | 13/04/2018

Bình Phước: Hội nghị Triển khai các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6
(KHTĐ) - Ngày 13/4, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

1.	Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi triển khai Nghị quyết 18, 19 tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi triển khai Nghị quyết 18, 19 tại hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành. 

Sau phần phát biểu khai mạc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền, các đại biểu được nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm trình bày Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Theo đó, Nghị quyết 20 nhằm nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân. Bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc, quản lý sức khỏe. Thực hiện hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình hội nhập quốc tế. Ứng dụng hiệu quả thành tựu phát triển của y học, kết hợp y dược hiện đại với y dược cổ truyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 21 nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh theo hướng cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2.	Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến
Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Tỉnh ủy xác định mục đích xuyên suốt của Đề án nhằm bảo đảm theo nguyên tắc “bốn giảm - bốn tăng”, trong đó bốn giảm là giảm trung gian, giảm đầu mối, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên từ ngân sách. Bốn tăng là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo phân cấp, phân quyền; tăng cường phân cấp quản lý cán bộ; tăng chất lượng cung cấp dịch vụ phục vụ nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi nêu rõ: Vì sao nói “bộ máy cồng kềnh, chồng chéo” thì mọi người đều đồng tình với cái chung, nhưng khi bàn đến sắp xếp đến từng cái riêng của cơ quan, đơn vị thì lại kêu khó?... Do vậy từng cấp, từng ngành, từng cán bộ phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết 18, 19, từ đó “tự soi” vào bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để thay đổi, sắp xếp lại. Vì khó khăn lớn nhất là vượt qua được tư duy cũ, cách làm cũ; thoát khỏi quán tính làm hàng chục năm nay là việc không hề dễ dàng. Khó khăn nữa là liên quan lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện Đề án. Do đó phải làm tốt công tác tư tưởng, phải thông suốt và thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi yêu cầu, phải giảm được ngay biên chế trong 6 tháng cuối năm 2018 thông qua việc cắt 2,5% chi lương của từng cơ quan, đơn vị. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại tổ chức, cá nhân nếu không giảm được biên chế như kế hoạch thì giữ lại tiền, hạ mức đánh giá cán bộ của người đứng đầu.

Để việc triển khai Nghị quyết 18, 19 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20, 21 được tốt hơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu cũng đề nghị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là Ban thường vụ cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy trong việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án và Kế hoạch của cấp mình một cách nghiêm túc, trách nhiệm cao. Các Huyện ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch, Đề án thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện có hiệu quả; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, kịp thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch, chương trình phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương. Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, căn cứ chức trách, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Đề án, Kế hoạch này.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội trong quá trình triển khai thực hiện. Khi thực hiện Đề án sẽ tác động trực tiếp đến lợi ích của một số đơn vị, cá nhân, không tránh khỏi những tâm tư nảy sinh. Do đó, công tác tuyên truyền phải thật cụ thể, phù hợp đối tượng và lộ trình thực hiện Đề án; đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: