Khoahocthoidai.vn

Bình Phước: Đẩy mạnh các biện pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp

10:12 | 02/01/2019

Bình Phước: Đẩy mạnh các biện pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp
(KHTĐ) – Ngày 2/1, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, vừa có quyết định ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.
Hợp tác xã sản xuất - thương mại - dịch vụ nông nghiệp Nguyên Khang Garden, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao
Hợp tác xã sản xuất - thương mại - dịch vụ nông nghiệp Nguyên Khang Garden, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao

Mục tiêu, phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 157 HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 84 HTX nông nghiệp đang hoạt động. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% HTX nông nghiệp đăng ký hoạt động được đánh giá có hiệu quả theo các tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thành lập 73 HTX nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh đó, phấn đấu đến năm 2020 có 16 (trên 10%) HTX ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các công nghệ cao thuộc nhóm công nghệ tin học (4.0), công nghệ sinh học, công nghệ tự động và bán tự động hóa trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, xây dựng điểm mỗi loại hình cây trồng, vật nuôi 1 mô hình điểm về HTX, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và tham quan học tập.

Các nhiệm vụ trọng tâm, xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX yếu kém và ngừng hoạt động. Nâng cao chất lượng hoạt động của 75 HTX nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả để đạt tiêu chí có hiệu quả. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 9 HTX nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thành lập mới 73 HTX nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả. Ngoài ra, phát triển liên hiệp HTX nông nghiệp và xây dựng các kế hoạch, trong đó ưu tiên nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Giải pháp thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện cơ chế chính sách. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước,lực lượng hỗ trợ, lực lượng trực tiếp hoạt động ở các HTX và thành viên HTX. Mặt khác, tăng cường sự phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên minh HTX, Hội Nông dân và các sở, ngành, đoàn thể liên quan. Đồng thời, huy động nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho HTX nông nghiệp.

Quyết định cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch đúng quy định hiện hành.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: