Khoahocthoidai.vn

Bình Phước có 18 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng

20:33 | 04/06/2019

Bình Phước có 18 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng
(KHTĐ) -Theo Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Bình Phước, tính đến năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 18 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) phải chỉ trả tiền DVMTR và 14 đơn vị cung ứng DVMTR với tổng diện tích rừngcung ứng hơn 57.914 ha.

Về phát triển nguồn thu tiền DVMTR trên địa bản tỉnh, Quỹ đã chủ động rà soát danh sách các công ty cao sulà đối tượng sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước phải chi trả tiền DVMTR theo quy định, góp phần tăng nguồn thu dịch vụ môi trường rừng và thực hiện tốt việc chỉ trả DVMTR trên địa bản tỉnh. Bên cạnh đó, Quỹ đã triển khai thực hiện việc thu tiền DVMTR đối với các đối tượng phải chi trả DVMTR, trong đó có các đối tượng sử dụng DVMTR mới như: các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước, cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Tình hình quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, đến nay tổng số tiền Quỹ tỉnh đã thu được từ năm 2013 đến năm 2019 trên 153, 8 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Trung ương điều phối trên  147.7 tỷ đồng; thu nội tỉnh 5.13 tỷ đồng; lãi ngân hàng gần 1 tỷ đồng; đã giải ngântiền DVMTR từ năm 2013 đến năm 2019 trên 110,8 tỷ đồng. Trong đó, chi cho chủ rừng 98,59 tỷ đồng, chi hoạt động bộ máy Quỹ 10% trên 12,2 tỷ đồng.

Trong 2 năm 2016 và 2017 đã giải ngân chi trả  hơn 19 tỷ đồng cho các chủ rừng phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. Hiện tại nguồn tiền DVMTR năm 2011 và 2012 là hơn 31,23 tỷ đồng vì chưa có đối tượng chi. Hiện còn tồn tại Quỹ chưa có phươngán sử dụng trên 12,2 tỷ đồng 

Về tình hình thu nộp tiền trồng rừng thay thế, khi triển khai thực hiện từ năm 2015 đến nay, tổng số tiền các đơn vị nộp về Quỹ hơn 33,6 tỷ đồng. Trong đó, tự trồng rừng thay thế do Công ty Xi măng Hà Tiên 1 thực hiện dự án xây dựng bãi thải nhà máy xi măng Bình Phước là chủ đầu tư thuê Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lộc Ninh trồng 100ha rừng thay thế với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Đối với dự án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ có 26 dự án với số tiền hơn 25,6 tỷ đồng. Đến nay, chưa có dự án trồng rừng thay thế đủ điều kiện giải ngân nên số tiền này vẫn còn tồn quỹ.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: