Khoahocthoidai.vn

Bình Phước: Chi tiền hỗ trợ công tác xóa mù chữ

18:11 | 12/04/2017

Bình Phước: Chi tiền hỗ trợ công tác xóa mù chữ
(KHTĐ) – Ngày 12/4, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ban hành quyết định quy định một số nội dung chi đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng, giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện, tỉnh; các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Lớp xóa mù chữ vào ban đêm tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Nội dung chi và mức chi, chi hỗ trợ hoạt động huy động học viên ra lớp 40.000 đồng/học viên/lớp; chi thắp sáng đối với lớp học ban đêm 150.000 đồng/tháng/lớp (nếu học ban đêm); chi mua sổ sách theo dõi học tập được tính theo thực tế; chi hỗ trợ ban chỉ đạo các cấp tỉnh, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn từ phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi đến phổ cập THCS: 1% trên tổng số kinh phí được quyết toán.

Đối với giáo viên chuyên trách được hưởng phụ cấp như giáo viên trực tiếp đứng lớp cùng cấp tại địa phương, đơn vị; đối với công chức phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện, tỉnh được hưởng phụ cấp bằng 20% mức lương theo ngạch bậc, phụ cấp vượt khung hiện hưởng.

Nguồn kinh phí thực hiện, từ ngân sách, huy động của các tổ chức trong và ngoài nước, doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: