Khoahocthoidai.vn

Bình Phước ban hành mức chi Hội thi sáng tạo và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

10:22 | 06/05/2019

Bình Phước ban hành mức chi Hội thi sáng tạo và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng
(KHTĐ) – Ngày 6/5, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Quy định về mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.
Một số sản phẩm tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh
Một số sản phẩm tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh

Theo đó, đối tượng áp dụng, các tổ chức, cá nhân, tập thể có sản phẩm, mô hình, giải pháp đạt giải Hội thi, Cuộc  thi; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; các tổ chức và cá nhân khác có liên quan trong việc tham gia tổ chức xét tặng giải thưởng tại Hội thi, Cuộc thi.

Kinh phí từ nguồn chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí theo phân cấp hiện hành để tổ chức Hội thi, Cuộc thi; nguồn kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Cụ thể, mức chi giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có các sản phẩm, mô hình, giải pháp đoạt giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, gồm: giải nhất 25 triệu đồng; nhì 20 triệu đồng; ba 15 triệu đồng; khuyến khích 5 triệu đồng và giải tác giả nhỏ tuổi nhất, lớn tuổi nhất, tác giả có nhiều sản phẩm lọt vào chung khảo nhất, tác giải là người dân tộc thiểu số 3 triệu đồng.

Một số sản phẩm tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Lộc Ninh
Một số sản phẩm tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Lộc Ninh

Giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có các sản phẩm, mô hình, giải pháp đạt giải thưởng tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh, gồm: giải đặc biệt 10 triệu đồng;  nhất 7,5 triệu đồng; nhì 5 triệu đồng; ba 4 triệu đồng; khuyến khích 2,5 triệu đồng và giải tác giả nhỏ tuổi nhất, tác giả có nhiều sản phẩm lọt vào chung khảo nhất, tác giả là người dân tộc thiểu số 2 triệu đồng.

Giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm, mô hình, giải pháp đoạt giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp huyện, gồm: giải nhất 12,5 triệu đồng; nhì 10 triệu đồng; ba 7,5 triệu đồng; khuyến khích 2,5 triệu đồng và giải tác giả nhỏ tuổi nhất, tác giả có nhiều sản phẩm lọt vào chung khảo nhất, tác giả là người dân tộc thiểu số 2 triệu đồng.

Giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm, mô hình, giải pháp đoạt giải thưởng tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện, gồm: giải đặc biệt 5 triệu đồng; nhất 3,75 triệu đồng; nhì 2,5 triệu đồng; ba 2 triệu đồng; khuyến khích 1,25 triệu đồng và giải tác giả nhỏ tuổi nhất, tác giả có nhiều sản phẩm lọt vào chung khảo nhất, tác giả là người dân tộc thiểu số 1 triệu đồng.

Ngoài ra, quyết định cũng ban hành Quy định về mức chi khen thưởng; chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng và các khoản chi khác.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: