10:40 | 29/09/2015

Ban QLDA Xây dựng thị xã Bình Long mời thầu

Ban QLDA Xây dựng thị xã Bình Long mời thầu
 

Bên mời thầu

Ban QLDA Xây dựng thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tên gói thầu

Láng nhựa đường Lê Hồng Phong (nối dài), phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ

Từ 07 giờ 00 ngày 29/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 15/10/2015

Thời điểm đóng thầu

09 giờ 00 ngày 15/10/2015

Địa điểm mua, nộp hồ sơ

Ban QLDA Xây dựng thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, 16 Lê Quý Đôn, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: (0651) 3681286; Fax: (0651) 3680915

Giá bán

2.000.000 đồng

Nguồn vốn

Vốn ngân sách thị xã năm 2015-2016

Loại thầu

Xây lắp

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: