Khoahocthoidai.vn

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban Chỉ đạo hoạt động không hiệu quả thì kiện toàn hoặc giải thể

15:56 | 08/08/2017

Ban Chỉ đạo hoạt động không hiệu quả thì kiện toàn hoặc giải thể
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh về việc cơ cấu, sắp xếp lại 123 tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đứng đầu.

 

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: